Woonark Verzekering

Dekking

  • Dekking op basis van herbouwwaarde
  • Ook voor woonarken ouder dan 25 jaar
  • Gevolgschade door eigen gebrek
  • Garantie tegen onderverzekering
  • Dekking bij droogvallen (Wilnis schade)
  • Eventuele sleepverzekering gratis
  • Saneringskosten gedekt (aanvullend tot 10%)
  • Ook dekking bij verhuur en B&B
  • Huurderving kan meeverzekerd worden
  • OBM ledenpas met alle extra’s
  • OBM betaalt mee aan een inspectie
  • Collectiviteitskorting woonarken verenigingen