Aandachtspunten voor het wonen op water

Het wonen in een watervilla brengt hele andere risico’s met zich mee dan het wonen in een woonhuis. Om die reden willen wij graag onderstaande aandachtspunten met u/jullie delen.

 Denk om voldoende vrijboord. Dan gaat het om de hoogte van de waterlijn tot de bovenkant van de betonnen rand van de bak, de standpijpen en overige openingen (zoals ventilatiesleuven) in het casco. Deze dienen altijd minimaal 20 centimeter boven de waterlijn te liggen. Zo niet, dan is zinken van uw waardevolle bezit niet verzekerd. Het is heel goed mogelijk dat bij aanvang van de verzekering het vrijboord ruim voldoende was, maar in de loop van de tijd kan uw woonark of watervilla dieper zijn gaan liggen door bijvoorbeeld een verbouwing of plaatsing van zonnepanelen.

 Wij adviseren om alle openingen tot 30 centimeter boven de waterlijn af te laten dichten door een betonreparateur. Die kan gelijk de staat van de betonnen bak inspecteren en eventueel aanwezige scheurtjes of grindnesten herstellen.

 Gaat u (of laat u) een verbouwing of renovatie doen, dan wordt de dekking van de verzekering automatisch teruggebracht naar enkel een brand- en stormdekking. Schades door overige oorzaken zijn dan niet gedekt. Dit risico is op te vangen met een Bouwpolis of Construction All Risk verzekering. Indien uw aannemer niet beschikt over een Bouwpolis of Construction All Risk verzekering dient u die bij een verzekeraar zelf aan te vragen. Informeer bij uw aannemer of hij deze verzekering geregeld heeft.

 Plaats een waterdetectiemelder. Het gevaar van een lekkage in de betonnen bak ligt altijd op de loer. Hier bevinden zich immers alle leidingen waar water doorheen stroomt. Vaak wordt dit pas opgemerkt als de lekkage al langere tijd bezig is. Om schade te beperken is het advies een waterdetectiemelder te plaatsen op de bodem van de bak, maar ook bij de rioolpomp. Er zijn verschillende systemen in de markt: u wordt bijvoorbeeld gewaarschuwd als er vocht bij de melder komt, of de watertoevoer wordt automatisch afgesloten. Kijk wat het beste bij u past op watermelder-expert.nl.

 Plaats thermolinten op de water- en rioolleiding ter voorkoming van bevriezing en controleer regelmatig of deze nog werken.

 Heeft u geen vorstvrije kraan buiten, sluit dan ter voorkoming van bevriezing de watertoevoer naar het tappunt af en zorg ervoor dat er geen water meer in de leiding staat.

 Controleer of uw wasmachine, vaatwasser en evt. koelkast voorzien zijn van een waterstop.

 Bent u tijdens de vorst een paar dagen niet aanwezig sluit dan de hoofdkraan af en laat altijd de kachel aan op minimaal 15 graden ter voorkoming van bevriezing van de leidingen. Als u de hoofdkraan weer open draait kijk dan of de meter niet loopt. Loopt deze wel dan is er ergens een gesprongen leiding.

 Verwijder sneeuw van uw dak omdat de ark door sneeuwdruk lager in het water komt te liggen.

 Kijk regelmatig in het casco naar eventuele lekkages en aanwezigheid van water.